Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Lưu

24 2 27/10/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 108/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặcbiệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuếtiêu thụ đặc biệt.Chương IPHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêuthụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtĐiều 2. Đối tượng chịu thuế1. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 2 của LuậtThuế tiêu thụ đặc biệt và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtThuế tiêu thụ đặc biệt.a) Đối với tàu bay, du thuyền quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụđặc biệt là loại sử dụng cho mục đích dân dụng.b) Đối với hàng mã quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtkhông bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học.c) Đối với kinh doanh đặt cược quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 của Luật Thuếtiêu thụ đặc biệt bao gồm: Đặt cược thể thao, giải trí và các hình thức đặt cược kháctheo quy định của pháp luật. 2. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh, không bao gồm bộlinh kiện để lắp ráp các hàng hóa này.Điều 3. Đối tượng không chịu thuếĐối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 3 củaLuật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thuế tiêu thụ đặc biệt.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quy địnhtại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm:a) Hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại, bao gồm cả hàng hóa nhậpkhẩu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,hàng trợ giúp nhân đạo, hàng cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh,thiên tai, dịch bệnh;b) Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;c) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo định mức quy định của pháp luật.2. Đối với hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàngchuyển khẩu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, baogồm:a) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩuViệt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tụcxuất khẩu ra khỏi Việt Nam;b) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩuViệt Nam và đưa vào kho ngoại quan nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào ViệtNam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam;c) Hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệpđịnh ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài hoặc giữa cơ quan,người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền;d) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửakhẩu Việt Nam.3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hànhkhách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyểnhàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh quốc phòng thì phảichịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫncủa Bộ Tài chính. 4. Đối với xe ô tô quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là cácloại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạmnhân, xe tang lễ; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 ngườitrở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành vàkhông tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành,không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quanquy định cụ thể.5. Đối với điều hòa nhiệt độ là loại có công suất từ 90.000 BTU trở xuống theo thiếtkế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu,thuyền, tàu bay.6. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bánvào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được muabán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ hai loại hàng hóa sau: Hàng hóa đưa vàokhu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sống, không có hàng ràocứng và xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.Chương IICĂN CỨ TÍNH THUẾĐiều 4. Giá tính thuế1. Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bánra và hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định nhưsau:Giá tính thuếtiêu thụ đặcbiệt=Giá bán chưa cóthuế giá trị giatăng-Thuế bảo vệ môitrường (nếu có)1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệtTrong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của phápluật về thuế giá trị gia tăng.a) Trường hợp cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng cácloại), cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trựcthuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sởhạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở nhập khẩu (trừ cơ sở nhập khẩu mặt hàng xăng cácloại), cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở nhập khẩu, cơ sởsản xuất quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuếtiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng.b) Trường hợp cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ ô tô dưới 24chỗ và xăng các loại), cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ ô tô dưới24 chỗ) bán hàng cho các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuếtiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu