Ngày thông quan có phải là ngày xuất hóa đơn Lưu

30 4 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty Em có trường hợp nhập tờ khai ngày 16.12.2016 nhưng đến ngày 28.12.2016 thì bên em mới được thông quan. Ngày 18.12.2016 hàng về Công ty Em. Bên Em có hợp đồng mua bán với khách hàng ngày 19.12.2016. Vậy Bên Em xuất hóa đơn ngày 19.12.2016 được không? Thông tư nào qui định về vấn đề này?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Công ty TNHH Sx TM Khanh NguyênCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách thuế, Hoàn thuế Tiêu đề: Ngày thông quan có phải là ngày xuất hóa đơn Câu hỏi: Anh/Chị oi, Công ty Em có trường hợp nhập tờ khai ngày 16.12.2016 nhưng đến ngày 28.12.2016 thì bên em mới được thông quan. Ngày 18.12.2016 hàng về Công ty Em. Bên Em có hợp đồng mua bán với khách hàng ngày 19.12.2016. Vậy Bên Em xuất hóa đơn ngày 19.12.2016 được không? Thông tư nào qui định về vấn đề này? Mong Anh/Chị giúp đỡ doanh nghiệp xử lý Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Thông tin liên quan: 119/2014/TT-BTC 219/2013/TT-BTC 39/2014/TT-BTC Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 4 Điều 6 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: “Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”. Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương III, điều 16, khoản 2, điểm a:”Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.” Theo quy định nêu trên thì thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Vậy ngày xuất hoá đơn thương mại là ngày hoàn thành thủ tục hải quan. 2 Quy định về hóa đơn bán hàng đề nghị bạn thực hiện theo Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đề nghị bạn đọc tham khảo và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết. Trân trọng!