Muốn xin thông quan tờ khai đã quá hạn 15 ngày Lưu

58 1 24/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp chế xuất có mở TK nhập khẩu nội địa theo loại hinh E15. Tổng có 3 bộ tk từ tháng 01, 02, 03 /2017 được phân luồng đỏ. Hiện 3 tk nói trên chưa được thông quan. Doanh nghiệp đã kiểm toán xong và gửi tất cả báo cáo về công ty mẹ ở nước ngoài. Vì vậy 3 tk nói trên công ty bạn tôi không thể hủy. Kính mong giúp giải quyết được vướng mắc trên.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18891:Doanh nghiệp chế xuất có mở TK nhập khẩu nội địa theo loại hinh E15. Tổng có 3 bộtk từ tháng 01, 02, 03 /2017 được phân luồng đỏ. Hiện 3 tk nói trên chưa được thôngquan. Doanh nghiệp đã kiểm toán xong và gửi tất cả báo cáo về công ty mẹ ở nướcngoài. Vì vậy 3 tk nói trên công ty bạn tôi không thể hủy. Kính mong giúp giải quyếtđược vướng mắc trên. Ngày gửi: 25/05/2017 - Trả lời: 29/05/2017Tên doanh nghiệp: công ty tnhh tm và xây dựng danh quânĐịa chỉ: tt Nhu quynh , van lam - Email : lananh.stmkhy@gmai.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm c khoản 1 và điểm b.1.3 khoản 2 điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan1. Các trường hợp hủy tờ khai:… b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan khôngxuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quanhải quan kiểm tra;c) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuấttrình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểmtra;2. Thủ tục hủy tờ khai…b) Trách nhiệm cơ quan hải quan:b.1) Đối với tờ khai hải quan điện tử:b.1.3) Trường hợp hủy tờ khai quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này thì cơquan hải quan thực hiện rà soát và hủy tờ khai trên Hệ thống”;Như vậy, các tờ khai luồng đỏ của công ty quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khainhưng chưa thông quan thuộc trường hợp phải huỷ tờ khai theo quy định trên. Cơquan hải quan thực hiện rà soát và huỷ trên hệ thống. Do đó, công ty liên hệ với cơquan hải quan nơi đăng ký tờ khai để biết tờ các tờ khai đó đã huỷ hay chưa. Trườnghợp vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để đượchướng dẫn cụ thể.1