Muốn gửi giày, quần áo cũ về Việt Nam Lưu

214 0 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện tại thì có đồ đạc cũ của tôi ở bên nước ngoài gửi về Việt Nam có phải đóng thuế gì không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Trung/ Sinh viên  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuếTiêuđề:Giày quần áo gửi về Việt NamCâu hỏi:Hiện tại thì có đồ đạc cũ của tôi ở bên nước ngoài gửi về Việt Nam có phải đóng thuế gì không?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì “Hàng dệt may, giày dép, quần áo đã qua sử dụng” thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.- Bạn đọc tham khảo Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài".Cụ thể:+ Hàng hóa nhóm 42.03 “Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp”;+ Hàng hóa nhóm 43.03 “Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông”;+ Hàng hóa nhóm 43.04 “Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo”;+ Mã HS 6309.00.00 “Quần áo và các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng khác”;…Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!1 2