Muốn bên xuất khẩu Trung Quốc gắn thương hiệu của chúng tôi lên sản phẩm Lưu

23 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi dự định nhập khẩu ghế masage từ Trung Quốc về Việt Nam thì hs code là bao nhiêu và thuế Nk là bao nhiêu, có cần đăng ký kiểm tra hay xin giấy phép chuyển ngành gì không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Gắn thương hiệuCâu hỏi: 23396:Chúng tôi dự định nhập khẩu ghế masage từ Trung Quốc về Việt Nam thì hs code làbao nhiêu và thuế Nk là bao nhiêu, có cần đăng ký kiểm tra hay xin giấy phép chuyểnngành gì không? Trường hợp chúng tôi muốn bên xuất Trung Quốc gắn thương hiệucủa chúng tôi lên thì có được không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì?Ngày gửi: 18/01/2021 - Trả lời: 27/01/2021Tên doanh nghiệp:Địa chỉ: Phước Kiển Nhà Bè TP.HCM - Email : cthchcl@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về chính sách nhập khẩu- Mặt hàng ghế massage mới 100% không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩutheo Nghị định số 69/2018/TT-BTC ngày 15/05/2019 của Chính phủ nên Công ty cóthể nhập khẩu như hàng hóa thông thường. Tuy nhiên trường hợp Mặt hàng ghếmassage của công ty thuộc danh mục quy định tại phụ lục 1 ban hành theo thông tư14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y Tế thì phải có giấy phép nhập khẩu.Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thôngtư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.- Sản phẩm công ty nêu không thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệmquản lý quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN13/11/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tuy nhiên vẫn phải áp dụng các quy định vềLuật chất lượng, sản phẩm hàng hóa cùng các quy định hiện hành khác - Căn cứ Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 củaChính phủ quy định về nhãn hàng hóa :“Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:a) Tên hàng hóa;b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;c) Xuất xứ hàng hóa;d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lụcI của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.1 2. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa đượcquy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hànghóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóađể ghi các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.Nếu việc đăng ký nhãn hiệu và trường hợp có liên quan về sỡ hữu trí tuệ, bản quyềnnhãn hàng hóa, công ty liên hệ các cơ quan quản lý thuộc Cục Sỡ hữu trí tuệ để đượchướng dẫn2. Mã HS:Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị địnhsố 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhậpkhẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.Tuy nhiên, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩutrên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giámđịnh tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của Hải quan nơi công tylàm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chínhxác để áp mã đối với hàng hóa đó.Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đềnghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính. Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơidự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2