Mua xe cá nhân có Hải quan chính ngạch thì thuế qua cửa khẩu bao nhiêu? Lưu

152 1 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nếu em muốn mua xe mới từ nước ngoài về VN sử dụng có Hải quan chính ngạch thì thuế qua cửa khẩu bao nhiêu? E mua xe tầm 50tr ạ

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Nguyễn Hoàng KhánhCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Nhập khẩu, Khác Tiêu đề: Mua xe cá nhân Câu hỏi: Cục Hải Quan cho em hỏ? Nếu em muốn mua xe mới từ nước ngoài về VN sử dụng có Hải quan chính ngạch thì thuế qua cửa khẩu bao nhiêu? E mua xe tầm 50tr ạNội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Do bạn đọc không cung cấp thông tin về loại xe, tài liệu kỹ thuật, thành phần, cấu tạo, tính chất, công dụng… của xe nên Bộ phận tư vấn của Ban biên tập không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bạn đọc có thể tham khảo các văn bản pháp lý sau để biết thêm thông tin: - Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”; - Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu"; - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; - Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu"; - Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính "Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam"; - Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ "Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và Mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan"; - Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu"; - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong trường hợp hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo 2 quy định của pháp luật Việt Nam và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; - Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; - Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế"; - Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; - Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng”; - Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam”; - Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh”. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết. Trân trọng!