Mua Xe biển ngoại giao cũ tổng số thuế người mua sẽ phải trả là bao nhiêu? Lưu

91 0 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Xe biển ngoại giao- Corolla XLI 1.6, sx năm 2010. Giá trị xe mới là 17,310 usd. Vui lòng kiểm tra tổng số thuế người mua sẽ phải trả nếu người Việt Nam muốn mua.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Liên Mai/ Sứ QuánCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế Tiêu đề: Mua Xe biển ngoại giao cũ Câu hỏi: Xe biển ngoại giao- Corolla XLI 1.6, sx năm 2010. Giá trị xe mới là 17,310 usd. Vui lòng kiểm tra tổng số thuế người mua sẽ phải trả nếu người Việt Nam muốn mua. Xin chân thành cảm ơn. Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau: Do bạn đọc không cung cấp đầy đủ thông tin nên Ban biên tập không có căn cứ để đưa ra câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên, bạn đọc có thể tham khảo khoản 4, Điều 9 tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu huỷ, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam: “Điều 9. Điều kiện chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy ... 4. Chính sách thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy chuyển nhượng tại Việt Nam: a) Đối với xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe): Áp dụng theo mức thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng. b) Đối với xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe): Căn cứ tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tính thuế tại thời điểm chuyển nhượng xe, cụ thể: - Trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính theo thời gian sử dụng xe tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm chuyển nhượng xe) và trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trị giá khai báo thấp hơn mức giá trong cơ sở dữ liệu giá cùng thời điểm, trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại theo thời gian sử dụng xe tại Việt Nam và mức giá trong cơ sở dữ liệu giá. 2 - Thuế suất áp dụng theo mức thuế suất xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên đã qua sử dụng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng. c) Thời điểm chuyển nhượng xe đối với trường hợp quy định tại Điểm a và b Khoản 4 Điều này thực hiện như sau: - Đối với đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời điểm thay đổi mục đích sử dụng xe được thể hiện trên các giấy tờ giao dịch giữa người mua xe và chủ xe. - Đối với đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này là thời điểm thay đổi mục đích sử dụng xe được thể hiện trên các giấy tờ giao dịch giữa người mua xe và chủ xe phù hợp với thời điểm chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. d) Người mua xe của các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này có trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định. đ) Đối với xe gắn máy: Không được chuyển nhượng tại Việt Nam.” Bạn đọc có thể tham khảo các quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì mang hồ sơ đến trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết. Trân trọng!