Mua lại máy móc thiết bị đã nhập thuê mượn của đối tác thuê gia công nước ngoài Lưu

409 3 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi hiện đang thực hiện gia công cho đối tác Hàn Quốc, máy móc thiết bị là bên thuê cho mượn, nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh, và đã được đối tác thuê gia công đồng ý bán lại số máy móc thiết bị đã mượn trên. Vậy trong trường hợp hợp đồng gia công còn hiệu lực chúng tôi có thể mua lại số máy móc thiết bị đó không hay bắt buộc phải chờ tới khi thanh lý hợp đồng gia công chúng tôi mới được chuyển đổi. Mong ban tư vấn của Cục Hải Quan tư vấn cho chúng tôi được biết rõ Xin chân thành cảm ơn

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Cty DAE RYONG VINACâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu Tiêu đề: Mua lại máy móc thiết bị đã nhập thuê mượn của đối tác thuê gia công nước ngoài Câu hỏi: Công ty chúng tôi hiện đang thực hiện gia công cho đối tác Hàn Quốc, máy móc thiết bị là bên thuê cho mượn, nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh, và đã được đối tác thuê gia công đồng ý bán lại số máy móc thiết bị đã mượn trên. Vậy trong trường hợp hợp đồng gia công còn hiệu lực chúng tôi có thể mua lại sốmáy móc thiết bị đó không hay bắt buộc phải chờ tới khi thanh lý hợp đồng gia công chúng tôi mới được chuyển đổi. Mong ban tư vấn của Cục Hải Quan tư vấn cho chúng tôi được biết rõ Xin chân thành cảm ơn Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Tại khoản 2 Điều 61 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” quy định: “2. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công. Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công thì thực hiện theo loại hình tạm nhập-tái xuất quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP”. - Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định: “Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn 1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm 2 Thông tư này; b) Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, tổ chức, cá nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có). 2. Các hình thức xử lý Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng gia công, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công được thực hiện như sau: a) Bán tại thị trường Việt Nam; b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài; c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam; d) Biếu, tặng tại Việt Nam; đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam. 3. Thủ tục hải quan a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam: a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này; a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này. ... c) Thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác cùng hoặc khác đối tác nhận, đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực, thực hiện theo thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này;...” Theo quy định trên, trường hợp hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực, hai bên thỏa thuận trong hợp đồng gia công nội dung sẽ chuyển máy móc, thiết bị thuê mượn sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam thì thực hiện theo thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị bạn đọc tham khảo và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết. Trân trọng!