Mua đá quý dạng thô qua mạng Internet (Ebay) Lưu

358 2 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tôi đang đặt mua sản phẩm là đá Emerald , loại lớn nhưng giá chỉ có $34 cho 1 viên này (khoảng hơn 700,000 VNĐ), link : http://www.ebay.com/itm/381771669837 Vậy cho tôi hỏi là tôi không có giấy phép kinh doanh đá quý, tôi chỉ đặt mua trên mạng thì viên đá này có thể thông quan và về đến tay tôi không ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Lưu Ngọc HoàngCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu Tiêu đề: Mua đá quý dạng thô qua mạng Internet (Ebay) Câu hỏi: Kính chào quý Hải Quan Việt Nam, Tôi đang đặt mua sản phẩm là đá Emerald , loại lớn nhưng giá chỉ có $34 cho 1 viên này (khoảng hơn 700,000 VNĐ), link : http://www.ebay.com/itm/381771669837 Vậy cho tôi hỏi là tôi không có giấy phép kinh doanh đá quý, tôi chỉ đặt mua trên mạng thì viên đá này có thể thông quan và về đến tay tôi không ạ? Xin cảm ơn Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Về chính sách mặt hàng: - Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”. - Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thì đá Emerald không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi mua đá Emerald, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để có văn bản trả lời cụ thể về điều kiện bổ sung (nếu có). 2/ Về thủ tục: * Nếu hàng được gửi qua đường bưu điện: Khoản 5, Điều 4 Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định” quy định: “5. Trách nhiệm của Doanh nghiệp 2 a) Căn cứ thông tin khai báo trên gói, kiện hàng hóa hoặc tờ khai CN22, CN23 trên bưu gửi của Liên minh Bưu chı́nh Thế giới, doanh nghiệp thực hiện phân loại bưu gửi theo quy định tại Điểm b, Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này để thực hiện khai hải quan; b) Thay mặt chủ hàng (trừ trường hợp chủ hàng yêu cầu trực tiếp làm thủ tục) làm thủ tục hải quan; c) Xuất trình hồ sơ và bưu gửi để công chức hải quan kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan Hải quan; và chứng kiến kiểm tra thực tế bưu gửi; d) Nộp thuế, lệ phí, các khoản thu khác theo quy định hiện hành (nếu có); e) Trường hợp thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan cho bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự), doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện chính sách về quản lý bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí, thu khác theo quy định của pháp luật; g) Quản lý bưu gửi xuất khẩu và tổ chức phát bưu gửi nhập khẩu sau khi bưu gửi đã hoàn thành thủ tục hải quan; h) Đảm bảo xe chuyên dụng, bao bì chuyên dụng đáp ứng điều kiện niêm phong hải quan; i) Lắp đặt hệ thống trang bị giám sát kết nối với cơ quan hải quan để phục vụ công tác giám sát hải quan tại các khu vực mở, chia bưu gửi; k) Có trách nhiệm thông báo và giải thích cho chủ hàng biết những trường hợp bưu gửi không được xuất khẩu, nhập khẩu và phải xử lý theo quy định hiện hành về chính sách quản lý bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu và lý do mà cơ quan có thẩm quyền đã thông báo bằng văn bản; l) Xử lý bưu gửi không chuyển phát được trong trường hợp bưu gửi đã nộp thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu, doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế và thực hiện hoàn thuế theo quy định.” * Nếu hàng được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế”. Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh để tìm hiểu thông tin cụ thể. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. Trân trọng!