Mở tờ khai hải quan loại hình XNK tại chỗ có nhiều hóa đơn VAT có được lập hóa đơn tổng không? Lưu

1348 8 27/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cục Hải quan Hải Phòng hướng dẫn khai báo hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ với nội dung như sau: “ Một tờ khai hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ chỉ được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn”.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18587:Ngày 06 tháng 03 năm 2017, chúng tôi có nhận được công văn số 12267/HQHP-GSQL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Cục Hải quan Hải Phòng hướng dẫn khai báohải quan xuất nhập khẩu tại chỗ với nội dung như sau: “ Một tờ khai hải quan xuấtnhập khẩu tại chỗ chỉ được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn”.Theo điểm c khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm2015 quy định: “Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn.Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quantheo quy định tại khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quanlập Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đếnHệ thống. Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải khai đầyđủ số, ngày, tháng, năm của hóa đơn và tổng lượng hàng trên tờ khai hải quan, nếukhông thể khai hết các hóa đơn trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theotờ khai hải quan;Và theo khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015quy định: “7. Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng hoặc đơn hànga) Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiều hóađơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanhtoán, giao hàng một lần, có một vận đơn thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hảiquan b) Hàng hóa xuất khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, cùng điều kiện giao hàng,cùng phương thức thanh toán, cùng bán cho một khách hàng và giao hàng một lần thìđược khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan;” Hiện nay công ty phát sinh hợp đồng bán hàng (có nhiều mặt hàng) với một công tycó mở tờ khai tại khu chế xuất – khu công nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên, nhưngmột hóa đơn chỉ có thể xuất tối đa 9 mặt hàng trên 1 một hóa đơn do vậy chúng tôi giảthiết một hợp đồng có 19 mặt hàng thì khi thực hiện giao hàng chúng tôi phải xuất chokhách hàng tất cả 3 hóa đơn cho hợp đồng này, trong trường hợp này theo nội dungcông văn của Cục Hải quan Hải phòng nêu trên, công ty chúng tôi phải mở 3 tờ khaiXNK tại chỗ tương ứng với 3 hóa đơn GTGT? Thêm nữa, đối với những đơn hàngnhỏ lẻ cùng bán cho một công ty, một khách hàng có cùng phương thức thanh toán,điều kiện giao hàng và giao hàng một lần thì những đơn hàng nhỏ lẻ đó (mỗi đơn hàngxuất mỗi hóa đơn GTGT) chúng tôi có thể được phép làm hóa đơn tổng và khai báohải quan theo qui định tại khoản 7 điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21tháng 01 năm 2015 nêu trên hay không? kính đề nghị hướng dẫn cụ thể việc áp dụngkhai báo hải quan XNK tại chỗ đối với các trường hợp nêu trên .Ngày gửi: 28/03/2017 - Trả lời: 31/03/20171 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KUBOTA KASUI VIỆT NAMĐịa chỉ: Binh Duong - Email : Nghiephtds@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Trường hợp công ty có vướng mắc đối với hướng dẫn tại công văn số 12267/HQHP-GSQL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Cục hải quan Hải Phòng, đề nghị công ty liênhệ Cục Hải quan Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể.- Hiện nay, các quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính là căn cứ pháp lý đối với thủ tục hải quan, đề nghị công ty căn cứ vào cácquy định tại các văn bản trên để thực hiện.Lưu ý công ty việc thực hiện thủ tục XNK tại chỗ và cả trường hợp hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu tại chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theoquy định tại điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTCĐề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2