Mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan Lưu

576 7 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại Công ty chúng tôi nhập khẩu lô hàng kính nổi độ dầy 4mm từ Trung Quốc, theo tra cứu mã HS và biểu thuế, chúng tôi xác định mã HS và mô tả hàng hóa như sau: - Mã HS: 70052990 - Loại khác. Mức thuế nhập khẩu 40% - Mô tả hàng hóa: Kính nổi độ dày 4mm không màu kích thước 1830x2440mm/tấm, 58 tấm/kiện dùng trong xây dựng, NSX :... Hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quôc.

Từ khóa : Mô tả hàng hóa

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Cty TNHH Đầu tư dịch vụ thương mại Minh Khang Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Hồ sơ HQ Tiêu đề: Mô tả hàng hóa Câu hỏi: Kính gửi Hải quan Việt Nam Hiện tại Công ty chúng tôi nhập khẩu lô hàng kính nổi độ dầy 4mm từ Trung Quốc, theo tra cứu mã HS và biểu thuế, chúng tôi xác định mã HS và mô tả hàng hóa như sau: - Mã HS: 70052990 - Loại khác. Mức thuế nhập khẩu 40% - Mô tả hàng hóa: Kính nổi độ dày 4mm không màu kích thước 1830x2440mm/tấm, 58 tấm/kiện dùng trong xây dựng, NSX :... Hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quôc. Chúng tôi xin hỏi khai báo trên tờ khai nhập khẩu như trên đã đủ chưa, Quý Hải quan vui lòng cho biết tài liệu hướng dẫn khai báo hải quan, cụ thể hướng dẫn khai báo mô tả hàng hóa đúng với quy định. Trân thành cảm ơn! Trân trọng Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau: * Về mã số HS: Việc xác định mã HS của hàng hóa, bạn đọc căn cứ vào: + Tài liệu kỹ thuật, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng… của hàng hóa; + Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; + Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính; 2 + Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính. - Nếu không thể xác định được chính xác mã HS của hàng hóa, bạn đọc có thể gửi hồ sơ tới Tổng cục Hải quan để xin xác định trước mã số hàng hóa. Thủ tục xin xác định trước mã HS của hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: * Về thuế suất thuế nhập khẩu: Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa trước tiên bạn đọc cần xác định được mã HS của hàng hóa. - Sau khi xác định được mã HS của hàng hóa, bạn đọc căn cứ vào xuất xứ hàng hóa, điều kiện vận chuyển hàng hóa,… và tham khảo mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mã số HS của hàng hóa (đã xác định) tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Bạn có thể tra cứu mức thuế suất tại mục “Tra cứu CSDL Danh mục - Biểu thuế - Phân loại – HS” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan. * Về thủ tục hải quan: Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”,. * Về khai báo các chỉ tiêu: Ông(bà) thực hiện theo hướng dẫn tại PHỤ LỤC II CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. Trân trọng!