Mở 2 tờ khai hàng chung container Lưu

719 2 04/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
chúng tôi dự định nhập một cont hàng (1x20') trong đó có : 1 máy chế biến gỗ nhập loại hình mậu dịch và một bô nhà bếp bằng gỗ (hàng mẫu) nhập loại hình phi mậu dịch.

Từ khóa : hàng chung container

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18803:chúng tôi dự định nhập một cont hàng (1x20') trong đó có : 1 máy chế biến gỗ nhậploại hình mậu dịch và một bô nhà bếp bằng gỗ (hàng mẫu) nhập loại hình phi mậudịch. Xin tư vấn thủ tục nhập khẩu lô hàng này và trường hợp hàng đóng chung 1container có được mở tờ khai theo 2 loại hình khác nhau ko? Ngày gửi: 05/05/2017 - Trả lời: 09/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ONP - VIỆT NAMĐịa chỉ: XÃ TAM PHƯỚC - TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 4 điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khai hải quan:“Điều 18. Khai hải quan1. Nguyên tắc khai hải quan…b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trêntờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;…4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩuthuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theotừng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quanchỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hảiquan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô“Phần ghi chú”.Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, người khaihải quan chỉ phải nộp, xuất trình, lưu một bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai hải quanthuộc cùng một lô hàng”.Đối chiếu quy định nêu trên, lô hàng nhập khẩu thuộc 02 loại hình khác nhau, Công typhải tiến hành khai báo 02 tờ khai hải quan khác nhau. Tại tiêu chí khai báo 1.68 –“phần ghi chú” của 02 tờ khai Công ty cần ghi rõ “chung container với tờ khaisố....ngày.....”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1