Mờ 1 tờ khai chung cho 2 bill hàng Lưu

1337 8 03/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty có 1 lô hàng nhập về cảng HCM được tách ra làm 2 bill về 2 tàu khác nhau do bị trễ tàu ở đầu nước ngoài. Vì chứng từ bên đầu shipper cung cấp chỉ có 1 invoice, packing list và 1 hợp đồng chung cả 2 bill này vì là mặt hàng là hệ thống máy móc đồng bộ tháo rời.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18813:Công ty có 1 lô hàng nhập về cảng HCM được tách ra làm 2 bill về 2 tàu khác nhau dobị trễ tàu ở đầu nước ngoài. Vì chứng từ bên đầu shipper cung cấp chỉ có 1 invoice,packing list và 1 hợp đồng chung cả 2 bill này vì là mặt hàng là hệ thống máy mócđồng bộ tháo rời. Vậy công ty chúng tôi có thể mở 1 tờ khai cho 2 bill này không ?Ngày gửi: 04/05/2017 - Trả lời: 11/05/2017Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tagi LogisticsĐịa chỉ: - Email : ha.nm@tagi.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ điểm c khoản 1 và khoản 4 điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khai hải quan:“Điều 18. Khai hải quan1. Nguyên tắc khai hải quan…b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trêntờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;…4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩuthuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theotừng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quanchỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hảiquan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô“Phần ghi chú”.Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, người khaihải quan chỉ phải nộp, xuất trình, lưu một bộ hồ sơ hải quan của các tờ khai hải quanthuộc cùng một lô hàngc) Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợp khaihải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quy định tạikhoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảng kê hóađơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Phụ lụcV ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống.”.Đối chiếu quy định nêu trên, lô hàng nhập khẩu thuộc 01 loại hình nhưng tách thành02 B/L do lý do khách quan đã nêu, Công ty có thể khai báo trên 01tờ khai hải quan.Tại tiêu chí khai báo 1.68 – “phần ghi chú” của tờ khai Công ty cần ghi rõ “chung B/Lsố....ngày.....” Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1