Miễn thuế và đánh thuế đối với hàng hóa là băng đĩa nhạc với mục đích cá nhân Lưu

357 1 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Theo em được biết giá trị hàng hóa đặt hàng từ các website quốc tế chuyển về Việt Nam, nếu đơn hàng dưới 1 triệu và bằng đường chuyển phát nhanh thì sẽ được miễn thuế. Vậy em có các thắc mắc sau, mong anh chị giải đáp sớm nhất: 1/ Giá trị đơn hàng dưới 1 triệu ở đây là tính trên giá trị thực trong hóa đơn của sản phẩn, hay là có tính bao gồm cả chi phí shipping mà em đã trả website mua hàng đó cộng vào với sản phẩm? ví dụ như: sản phẩm có giá 29 USD (dưới 1 triệu đồng), nhưng vì có phí ship khiến giá trị đơn hàng đội lên là 51 USD (vượt quá 1 triệu đồng), thì sản phẩm này có được miễn thuế hay không? 2/ Parcel Post (Air) có được tính là hàng hóa chuyển bằng đường chuyển phát nhanh và được miễn thuế không?

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: pham huynh kieu myCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Nhập khẩu Tiêu đề: V/v Miễn thuế và đánh thuế đối với hàng hóa là băng đĩa nhạc với mục đích cá nhân Câu hỏi: Theo em được biết giá trị hàng hóa đặt hàng từ các website quốc tế chuyển về Việt Nam, nếu đơn hàng dưới 1 triệu và bằng đường chuyển phát nhanh thì sẽ được miễn thuế. Vậy em có các thắc mắc sau, mong anh chị giải đáp sớm nhất: 1/ Giá trị đơn hàng dưới 1 triệu ở đây là tính trên giá trị thực trong hóa đơn của sản phẩn, hay là có tính bao gồm cả chi phí shipping mà em đã trả website mua hàng đó cộng vào với sản phẩm? ví dụ như: sản phẩm có giá 29 USD (dưới 1 triệu đồng), nhưng vì có phí ship khiến giá trị đơn hàng đội lên là 51 USD (vượt quá 1 triệu đồng), thì sản phẩm này có được miễn thuế hay không? 2/ Parcel Post (Air) có được tính là hàng hóa chuyển bằng đường chuyển phát nhanh và được miễn thuế không?Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Vướng mắc của anh/chị, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo: - Nếu hàng hóa mà bạn đọc mua được gửi về qua dịch vụ chuyển phát nhanh thì: + Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” thì: “Hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá khai báo nằm trong định mức miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải nộp thuế cho toàn bộ lô hàng; nếu tổng số tiền thuế phải nộp của cả lô hàng dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả lô hàng.” 2 + Căn cứ Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế” thì: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.” - Nếu hàng hóa mà bạn đọc mua được gửi về không qua dịch vụ chuyển phát nhanh điện phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định (bất kể giá trị lô hàng là bao nhiêu). Các loại thuế phải nộp là: thuế nhập khẩu, thuế VAT và lệ phí hải quan. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để bạn đọc biết./.