Miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định Lưu

36 1 25/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty tôi có nhập khẩu tuabin máy phát điện + máy phát điện + phụ kiện kèm theo để thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống đồng phát 01 lò hơi siêu nhiệt và tuabin máy phát điện cho Công ty CP mía đường 333 tại huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18895:Công ty tôi có nhập khẩu tuabin máy phát điện + máy phát điện + phụ kiện kèm theođể thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống đồng phát 01 lò hơi siêu nhiệt và tuabin máyphát điện cho Công ty CP mía đường 333 tại huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk. Vậy rấtmong được tư vấn là lô hàng này của chúng tôi có thuộc diện được miễn thuế nhậpkhẩu không? Và các thủ tục cần làm để được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu là gì?Ngày gửi: 26/05/2017 - Trả lời: 30/05/2017Tên doanh nghiệp: VINTEGĐịa chỉ: Hà Nội - Email : nguyenmythanh2305@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:“Điều 14. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượngđược hưởng ưu đãi đầu tư1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầutư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu.2. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự ánthuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩuđược phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượngưu đãi đầu tư.3. Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tưthì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sảnxuất của dự án ưu đãi đầu tư.4. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theoquy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sửdụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định củaBộ Khoa học và Công nghệ.5. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị địnhnày”.Trường hợp hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án hoặc phần dự án thuộcđối tượng ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế nhập khẩu. Công ty đối chiếu các quy địnhtại điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ để biết dự áncó thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư hay không. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu tạoTSCĐ thuộc đối tượng miễn thuế thì hồ sơ thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy địnhtại điều 30, điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2