Miễn thuế hàng phục vụ trực tiếp cho hoạt động an ninh quốc phòng Lưu

17 2 22/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Sắp tới chúng tôi có cung cấp lô hàng xe xi téc chở nước cho bên Bộ Quốc Phòng nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động an ninh quốc phòng với nguồn vốn thuộc ngân sách quốc phòng thường xuyên. Qua tìm hiểu luật thuế xuất nhập khẩu quy định " Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được." sẽ đươc miễn thuế. Căn cứ vào thông tư số 14/2015/BKHĐT thì danh sách các phương tiện chuyên dùng trong nước đã sản xuất được như sau:

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Công ty MAZ JSCCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu Tiêu đề: Miễn thuế hàng an ninh quốc phòng Câu hỏi: Dear Quý Hải Quan, Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào đến Quý Hải Quan. Chúng tôi là công ty cổ phần MAZ. Sắp tới chúng tôi có cung cấp lô hàng xe xi téc chở nước cho bên Bộ Quốc Phòng nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động an ninh quốc phòng với nguồn vốn thuộc ngân sách quốc phòng thường xuyên. Qua tìm hiểu luật thuế xuất nhập khẩu quy định " Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được." sẽ đươc miễn thuế. Căn cứ vào thông tư số 14/2015/BKHĐT thì danh sách các phương tiện chuyên dùng trong nước đã sản xuất được như sau: - Xe xi téc nước Thể tích 16m3, tải trọng 32 tấn, tiêu chuẩn chất lượng EURO2, mã số theo biểu thuế nhập khẩu: 8704 22 43. Tuy nhiên mặt hàng công ty chúng tôi nhập khẩu có thể tích 4.9m3, tải trọng 5.3 tấn, tiêu chuẩn chất lượng EURO4 thì có được áp dụng miễn thuế trong trường hợp này không? Rất mong nhận được sự phản hồi của quý hải quan. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Mr. Nguyen Thanh Duy MAZ JSC. Kim Dong, Hung Yen E-mail: thanhduyng152@gmail.com Mobile: 0916 432 512 Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: 2 Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau: Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có sở để để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau: Căn cứ Điều 104. Các trường hợp xét miễn thuế thông tư 38/2015/TT-BTC Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1. Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo kế hoạch cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm (chậm nhất đến hết 31/03 hàng năm Bộ chủ quản phải đăng ký kế hoạch hàng hóa nhập khẩu và phân loại theo hai danh mục riêng: Danh mục thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và danh mục nguồn vốn ngân sách địa phương). Riêng hàng hóa là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Cơ sở để xác định hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được làm căn cứ xét miễn thuế là Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ vào thông tư số 14/2015/BKHĐT thì danh sách các phương tiện chuyên dùng trong nước đã sản xuất được như sau: - Xe xi téc nước Thể tích 16m3, tải trọng 32 tấn, tiêu chuẩn chất lượng EURO2, mã số theo biểu thuế nhập khẩu: 8704 22 43. Tuy nhiên mặt hàng công ty chúng tôi nhập khẩu có thể tích 4.9m3, tải trọng 5.3 tấn, tiêu chuẩn chất lượng EURO4 thì có được áp dụng miễn thuế trong trường hợp này không? Nguyên nhân do cơ sở để xác định hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được làm căn cứ xét miễn thuế là Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vướng mắc của Ông (Bà) liên quan đến quản lý, điều hành chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đó, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tìm hiểu thêm thông tin. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.