Miễn thuế hàng nhập để gia công Lưu

16 1 04/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty tôi đang nhận 1 hồ sơ hàng gia công xuất khẩu nhưng công ty Việt Nam trên hợp đồng gia công không sở hữu bất cứ cơ sở gia công nào mà thuê lại các đơn vị khác để gia công. Như vậy trường hợp trên có thể tính miễn thuế theo trường hợp hàng gia công xuất khẩu hay không.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18802:Công ty tôi đang nhận 1 hồ sơ hàng gia công xuất khẩu nhưng công ty Việt Nam trênhợp đồng gia công không sở hữu bất cứ cơ sở gia công nào mà thuê lại các đơn vịkhác để gia công. Như vậy trường hợp trên có thể tính miễn thuế theo trường hợp hànggia công xuất khẩu hay không.Ngày gửi: 05/05/2017 - Trả lời: 09/05/2017Tên doanh nghiệp: KONOIKE VINAĐịa chỉ: 18A Lưu trọng lư Q7 TP HCM - Email : huy.lq@konoikevina.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 2 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu….2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:a) Tổ chức, cá nhân có hợp đồng gia công theo quy định của Nghị địnhsố 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan các thông tin về số, ngày hợp đồng giacông, tên đối tác thuế gia công;b) Người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế có cơsở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện thôngbáo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và thông báohợp đồng gia công cho cơ quan hải quan.c) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để gia công, sản xuất sảnphẩm đã xuất khẩu.Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuấtsản phẩm gia công thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sửdụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu theo quy định củapháp luật về hải quan.Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sảnphẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan”.Như vậy, trường hợp công ty nhận gia công không có cơ sở gia công nhưng đơn vịnhận gia công lại có có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt1 Nam và thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định của pháp luật vềhải quan và thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải quan được xem là một trongcác cơ sở để xác định hàng hoá được miễn thuế theo quy định trên.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2