Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa Lưu

51 3 24/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy chúng tôi nhập khẩu hàng hóa mà vật tư, thiết bị, máy móc, linh phụ kiện thì có được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa theo điều 33, Luật Hải quan 2014 hay ko?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18743:Căn cứ theo điểm c, khoản 1, điều khoản 33, Luật Hải quan 2014 Quyết định của Thủtướng Chính phủ thì được miễn kiểm tra thực tế. Và hiện tại công ty chúng tôi đangthực hiện việc xây dựng và lắp đặt nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mởrộng. Trong quá trình nhập khẩu thì chúng tôi có nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tưvề để thực hiện dự án. Ngày 11, tháng 12, năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã phêduyệt quyết định số 2414/QĐ-TTg đưa một số dự án điện nằm trong mục điện cấpbách, trong giai đoạn 2013 -2020, trong đó có dự án Vĩnh Tân 4, Long Phú 1, DuyênHải 3. Và ngày 27 tháng 2, năm 2015 Chính phủ phê duyệt thêm Quyết định số289/TTg-KTN bổ sung dự án nhà máy điện Vĩnh Tân 4 mở rộng vào quy hoạch điệnvà đưa vào danh mục dự án điện cấp bách. Công ty Doosan chúng tôi đã trúng thầu vàđang thực hiện 2 dự án Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Vậy chúng tôi nhập khẩuhàng hóa mà vật tư, thiết bị, máy móc, linh phụ kiện thì có được miễn kiểm tra thực tếhàng hóa theo điều 33, Luật Hải quan 2014 hay ko? Căn cứ vào 2 Quyết định trên màcông ty được miễn kiểm tra chất lượng thép theo điều 1, Thông tư liên tịch58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Tôi rất mong phản hồi sớm nhất để doanh nghiệpchúng tôi tiến hành dự án được nhanh chóng.Ngày gửi: 25/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: Doosan Việt NamĐịa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất, Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi- Email :hong.nguyenthi@doosan.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 6 điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốchội quy định:“Điều 4. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:...6. Hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc được lưu giữtrong địa bàn hoạt động hải quan”.Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 33 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày23/06/2014 của Quốc hội thì:“Điều 33. Kiểm tra thực tế hàng hóa1. Hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra thực tế:a) Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp;b) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh;1 c) Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chínhphủ”.Như vậy, “hàng hoá thuộc trường đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”,có nghĩa là hàng hoá được miễn kiểm tra thực tế khi làm thủ tục hải quan phải đượcThủ tướng Chính phủ quy định. Theo Quyết định số số 2414/QĐ-TTg ngày11/12/2013 và Quyết định số 289/TTg-KTN ngày 27/02/2015 không quy định cụ thểhàng hóa nhập khẩu để thực hiện các dự án này được miễn kiểm tra thực tế hàng hoákhi làm thủ tục hải quan. Do đó, khi làm thủ tục hải quan, trường hợp hàng hoá củacông ty thuộc diện phải kiểm tra thực tế thì công ty phải thực hiện theo đúng quy địnhcủa pháp luật.Lưu ý công ty, tại điều 1 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày31/12/2015 có quy định rõ các sản phẩm thép để sử dụng cho các dự án, công trìnhđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tưliên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Cụ thể:“Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi Điều chỉnh:a) Thông tư liên tịch này quy định về quản lý chất lượng đối với sản phẩm thép sảnxuất trong nước và sản phẩm thép nhập khẩu (phân loại theo mã HS) quy định tại Phụlục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.b) Các sản phẩm thép sau đây không thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư liên tịchnày:…- Sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu để sử dụng trong các dự án, côngtrình quan trọng quốc gia; dự án, công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.Dự án của công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên khi nhập khẩu công tykhông phải kiểm tra chất lượng đúng theo quy định.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2