Máy rửa phim X-Quang có phải xin cấp phép nhập khẩu của Bộ Y tế Lưu

205 0 22/07/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp chúng tôi muốn nhập hàng hóa là Máy rửa phim X-quang để dùng cho y tế, vậy quý cơ quan cho chúng tôi hỏi là chúng tôi có phải làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu mặt hàng này không

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Công ty Cổ phần PromedCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Nhập khẩu Tiêu đề: Máy rửa phim X-Quang có phải xin cấp phép nhập khẩu của Bộ Y tế Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi muốn nhập hàng hóa là Máy rửa phim X-quang để dùng cho y tế, vậy quý cơ quan cho chúng tôi hỏi là chúng tôi có phải làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu mặt hàng này không?Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi của bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế” thì mặt hàng máy rửa phim x quang không thuộc danh mục hàng hóa phải xin cấp phép nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu: đề nghị tham khảo tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./. Trân trọng.