Mẫu số 31/BKCT/GSQL BẢNG KÊ SỐ HIỆU CONTAINER XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

13377 2027 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 31/BKCT/GSQL BẢNG KÊ SỐ HIỆU CONTAINER XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 31/BKCT/GSQLTÊN DOANH NGHIỆPBẢNG KÊ SỐ HIỆU CONTAINER XUẤT KHẨU1. Tờ khai xuất khẩu số:…..2. Bảng kê số hiệu container xuất khẩuSTT Số container Số seal Ghi chú123...ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP(ký tên, đóng dấu)397