Mẫu số 23/NLNK-PTQ/GSQL BẢNG KÊ SỐ THUẾ NHẬP KHẨU PHẢI NỘP (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

102 3 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 23/NLNK-PTQ/GSQL BẢNG KÊ SỐ THUẾ NHẬP KHẨU PHẢI NỘP (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 23/NLNK-PTQ/GSQLTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN:.................Mã số thuế:....................................BẢNG KÊ SỐ THUẾ NHẬP KHẨU PHẢI NỘP(kèm theo tờ khai xuất khẩu số:............................ ngày....đăng ký tại Chi cục Hải quan..................)STT Tên nguyên liệunhập khẩuMã số HS Thuế suất Trị giátính thuếSố thuế phải nộp1.2.3.Tổng số thuế nhập khẩu phải nộp:Số công văn đề nghị việc lựa chọn cách xác định thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định tạikhoản 7 Điều 13 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính: ....... (*)Nơi nhận:- Chi cục Hải quan......;- Lưu: VT, Tên tổ chứcĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔCHỨC, CÁ NHÂN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú:- (*) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giáy chứng nhận đầu tư saungày 15/01/2014 thì không phải khai nội dung này;- Chi cục Hải quan nơi nhận là Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan thuộc khu kinh tếcửa khẩu;- Công ty là doanh nghiệp mua hàng của tổ chức, cá nhân sản xuất trong khu phi thuế quan.388