Mẫu số 22/CKHH/GSQL VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

426 19 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 22/CKHH/GSQL VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 22/CKHH/GSQLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------------------Hà Nội, ngày ….. tháng … năm 20.…VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓAKính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu ……..Tên doanh nghiệp: ………………………………………..Địa chỉ: ……………………………………………………..Mã số thuế: ………………………………………………….Công ty …………………………..…. đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu……. ……………….giải quyết thủ tục chuyển khẩu lô hàng sau đây:TT Tên hàng hóa Đơn vịtínhSố lượng Đơn giá(USD)Trị giá(USD)123- Hợp đồng mua hàng: Số, ngày …………………….. Tên đối tác:……………………………………………………..- Hợp đồng bán hàng: Số, ngày …………………….. Tên đối tác:……………………………………………………..- Số vận đơn: ………………. Số container/số chì (seal): ………………..- Tên tàu: …………………ngày nhập cảnh: ……………………………..- Thời gian dự kiến xuất hàng: …………… cửa khẩu xuất: ………………HẢI QUAN XÁC NHẬN XUẤT KHẨU (ký, đóng dấu công chức)HẢI QUAN XÁC NHẬN NHẬP KHẨU(ký, đóng dấu công chức)ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 387