Mẫu số 21a/BKVC/GSQL BẢN KÊ VẬN CHUYỂN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

421 1 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 21a/BKVC/GSQLHẢI QUAN VIỆT NAMCục Hải quan:BẢN KÊ VẬN CHUYỂNChi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 21a/BKVC/GSQLHẢI QUAN VIỆT NAMCục Hải quan:BẢN KÊ VẬN CHUYỂNChi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển điSố Bản kê:Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đếnNgày Bản kê:1. Người khai hải quan:Địa chỉ:5. Loại hình vận chuyển:MST2. Người xuất khẩu: 6. Địa điểm hàng hóa vận chuyển đi 8. Hợp đồng vận chuyển:Địa chỉ: Ngày:MST 7. Địa điểm hàng hóa vận chuyển đến: Ngày hết hạn:3. Người nhập khẩu:Địa chỉ:MST 9. Giấy phép quá cảnh số: 10. Giấy chứng nhận kiểm định số:3. Người ủy thác/người được ủy quyền Ngày: Ngày:MST Ngày hết hạn Ngày hết hạn:4. Đại lý hải quan 11. Số PTVC:MSTSốTT12. Mô tả hàng hóa13. Mã số hànghóa14. Lượng hàng15. Số hiệucontainer/gói/kiện16. Số niêmphong hãng vậnchuyển17. Số niêmphong hải quan12345Ghi chú18. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên Bản kêNgày tháng năm(người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)19. Xác nhận của hải quan nơi hàng hóa vậnchuyển đi20. Xác nhận của hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến