Mẫu số 19/NXTK-DNCX/GSQL BÁO CÁO HÀNG HÓA GỬI KHO THUÊ BÊN NGOÀI DNCX (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

625 51 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 19/NXTK-DNCX/GSQL BÁO CÁO HÀNG HÓA GỬI KHO THUÊ BÊN NGOÀI DNCX (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 19/NXTK-DNCX/GSQLTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN:.................Mã số thuế:....................................Địa chỉ kho thuê:...........................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------BÁO CÁO HÀNG HÓA GỬI KHO THUÊ BÊN NGOÀI DNCXKỳ báo cáo: Quý:............ năm:.............STT Tên hànghóaĐơn vịtínhTồnkhođầukỳNhập khotrong kỳXuất khotrong kỳTồn khoSốlượngSốchứng từSốlượngSốchứng từ1.2.3............., ngày .... tháng.... năm.......... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔCHỨC, CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú:- Cột số chứng từ: Doanh nghiệp liệt kê số chứng từ thể hiện hàng hóa đưa từDNCX đến kho thuê hoặc từ kho thuê đưa về DNCX như phiếu xuất kho, phiếunhập kho hoặc các chứng từ khác tương đương.381