Mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL BÁO CÁO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

522 17 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL BÁO CÁO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNGKính gửi: Chi cục Hải quan ……………..Tên nhà thầu:………….Mã số:…………………Địa chỉ:………………..Tên DNCX:…………..Mã số thuế:……………Địa chỉ:………………..Số, ngày hợp đồng xây dựng:……………..Giá trúng thầu: ………………………….STT Tên hàng hoá ĐVT SốlượngTrị giá ghi trêntờ khaiSố, ngày tờ khainhập khẩu123 … Tổng cộng: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦADNCX(ký tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦANHÀ THẦU (ký tên, đóng dấu)380