Mẫu số 13/ĐKDMMT/TXNK DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐƯỢC MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

1599 165 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 13/ĐKDMMT/TXNK DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐƯỢC MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 13/ĐKDMMT/TXNKDANH MỤC HÀNG HOÁ ĐƯỢC MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUSố………..; ngày đăng ký……………1. Tên tổ chức/cá nhân:………….; Mã số tổ chức/cá nhân:……..………..2. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:......………………………………….…3- Tên dự án đầu tư…………………………………4- Địa điểm xây dựng dự án…………………………………………5- Giấy chứng nhận đầu tư số………….; ngày cấp………………...6- Đăng ký tại cơ quan hải quan:………………………………7- Thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế:………………SốTTTên hàng, quy cách phẩmchấtMã sốHSĐơn vịtínhLượng Trị giá Trị giádự kiếnGhichú(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Ngày … tháng … năm……NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/THỦTRƯỞNG CỦA TỔ CHỨC (HOẶCNGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/CÁNHÂN (Ký; ghi rõ họ, tên; đóng dấu)Ngày … tháng … năm……CƠ QUAN HẢI QUAN LÀM THỦTỤC ĐĂNG KÝ(Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Số, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan làm thủ tục đăng ký danh mục ghi, phù hợpvới số thứ tự, ngày đăng ký ghi trong sổ theo dõi đăng ký danh mục.- Trị giá ghi tại cột (6): nếu tại thời điểm đăng ký, doanh nghiệp chưa biết được chính xác trịgiá hàng nhập khẩu thì ghi trị giá vào cột (7).432