Mẫu số 09/BQHH/GSQL VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯA HÀNG HÓA VỀ BẢO QUẢN Lưu

77 8 28/05/2020 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản: - Tên doanh nghiệp: Công ty AAAAAAAA Việt Nam - Mã số thuế: AAAAAAAA - Trụ sở chính tại: AAAAA, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 09/BQHH/GSQLCÔNG TY AAAAAAAA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCV số: 20190924-01/CV-KAVV/v: “Xin mang hàng về bảo quản tại kho” Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2019VĂN BẢN ĐỀ NGHỊĐưa hàng hóa về bảo quản___________________Kính gửi: Chi cục HQ Vĩnh Phúc1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:- Tên doanh nghiệp: Công ty AAAAAAAA Việt Nam- Mã số thuế: AAAAAAAA- Trụ sở chính tại: AAAAA, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện MêLinh, Hà Nội- Số điện thoại: AAAAAAAAA2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàng về bảo quản tại: - Địa điểm kho, bãi: kho của công ty.3. Thông tin hàng hóa:- Số tờ khai: 102887888500/E13 ngày 24/09/2019- Tên hàng: chi tiết như phụ lục tờ khai đính kèm- Số hóa đơn thương mại: 19/39197 ngày 11/09/2019 - Số vận đơn: 605140821181 ngày 14/09/2019 4. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:- Họ và tên: OTSUKI TAKASHI - Số CMND/ hộ chiếu: AAAAAAAA, ngày cấp: 24/10/2012, tại Nhật Bản5. Nội dung cam đoan:Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là: 2174 m2; có tường rào cứng ngăn cách với khu vựcbên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có giấy tờ hợp pháp sử dụng kho, bãi chịu trách nhiệm bảoquản đầy đủ hàng hóa và không tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan thôngquan.Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây./. GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) AAAAAAAAA368