Mẫu số 06/BKKTT/TXNK BẢNG KÊ KHAI TÍNH THUẾ Đối với phế liệu, phế phẩm trong định mức thực tế để sản xuất hàng xuất khẩu (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

5949 526 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 06/BKKTT/TXNK BẢNG KÊ KHAI TÍNH THUẾ Đối với phế liệu, phế phẩm trong định mức thực tế để sản xuất hàng xuất khẩu (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 06/BKKTT/TXNKTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------BẢNG KÊ KHAI TÍNH THUẾĐối với phế liệu, phế phẩm trong định mức thực tế để sản xuất hàng xuất khẩuTên người nộp thuế: ....Mã số thuế: …Địa chỉ: …STTTênphếliệu,phếphẩmĐơnVịtínhSốlượngĐơngiáThuế Nhập khẩu Thuế TTĐBThuế Bảo vệMôi trườngThuế GTGTTổngsố tiềnthuếGhi chúTrị giátínhthuếThuếsuấtSố tiềnthuếTrị giátínhthuếThuếsuấtSố tiềnthuếMứcthuếSố tiềnthuếTrị giátínhthuếThuếsuấtSố tiềnthuế12...Tổng Cộng:…….., ngày.. ..tháng.. .năm...NGƯỜI NỘP THUẾ (HOẶCNGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜINỘP THUẾ)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)