Form lệnh chuyển tiền của Vietcombank (Application for Remittance) Lưu

9685 476 24/09/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Số tiền chuyển đi bằng số (Amt in figures): Số tiền bằng chữ (Amt in words): Trong đó(of which): Từ TK số (Debit a/c No.): Tiền mặt (Cash)

Bình luận

Thông tin bài viết

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH Số chuyển tiền (REF No.):YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN – APPLICATION FOR REMITTANCENgày (Date): Số HĐ - Invoice No:KH: VC/XXTPhương thức chuyển tiền(Remittance Method) SWIFT Séc (Bank Draft)QÚY KH LƯU Ý1. Điền vào các mục dưới đây bằng chữ in hoa hoặc đánh dấu(X) vào chỗ thích hợp. Các mục có dấu (*) cần được điền đầy đủ.(Please complete in Block Letters and tick where applicable. Fields with (*) must be completed.2. Đọc kỹ các điều kiện chuyển tiền của VCB (phụ lục đi kèm). (Please refer carefully to the comditions enclosed)3. Khi cần liên hệ với VCB về giao dịch này xin sử dụng số chuyển tiền (Ref No) được in ở góc trên bên phải của yêu cầu chuyển tiền.(Please refer the Reference No printed in the top of the right coner of this application form incase of contactt)32A(*) Ngày giá trị (Value date): Số tiền chuyển đi bằng số (Amt in figures): Số tiền bằng chữ (Amt in words): Trong đó(of which): Từ TK số (Debit a/c No.): Tiền mặt (Cash): Từ nguồn khác (Others):Số tiền (Amount): Số tiền (Amount): Số tiền (Amount): 50(*)Người chuyển tiền(Remitter)Tên (Full name): Số CMT/HC (ID/PP No.)Địa chỉ (Add): Điện thoại (Tel)56a(*)NH trung gian(Intermediary Bank)Tên (Full name): Mã NH (Bank code): Địa chỉ (Add): 57a(*)NH người hưởng(Beneficiary Bank)Tên (Full name): Mã NH (Bank code): Địa chỉ (Add): 59(*)Người hưởng(Beneficiary)Tên (Full name): Số TK hoặc số IBAN (A/c No. or IBAN No.): Địa chỉ (Add): 70(*)Nội dung (Detail) 71(*)Phí (Charges)Phí do người chuyển tiền chịu(All charge to be borne by remitter)(OUR) Phí trích từ TK số (Debit a/c No.) Phí do người hưởng chịu(All charge to be borne by beneficiary)(BEN) Phí nộp bằng tiền mặt (Cash) Phí chia sẻ cho 2 bên(Charge to be shared)(SHA) Tôi (Chúng tôi) xin cam kết tuân thủ mọi qui định hiện hành về quản lý ngoại hối của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng ý với các điều kiện chuyển tiền của VCB.We assure to comply with the current regulations on foreign exchange control of S.R Vietnam and agree with the conditions of VCB.Chữ ký khách hàngCustomer’s signatureKế toán trưởngChief Accountant Chủ tài khoản ký & đóng dấuAccount Holder signature & StampDÀNH CHO NGÂN HÀNG (FOR BANK USE ONLY)TT Viên Thủ quỹ Người duyệt 1 Người duyệt 2SỐ TIỀN THU CỦA KH ĐỂ CHUYỂN ĐITIỀN CHUYỂN ĐIPHÍ NGÂN HÀNGTHUẾ VAT(TỶ GIÁ)