Mẫu 01/XĐTXX/GSQL ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

245 6 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 01/XĐTXX/GSQL ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 01/XĐTXX/GSQLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ...., ngày .... tháng... năm....ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨUKính gửi: …………………………………………A. Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước xuất xứ:1. Tên:2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Fax:5. Mã số thuế: 6. E-mail:B. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu:1. Tên:2. Địa chỉ: 3. Điện thoại:4. Website:5. E-mail:C. Cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp: 1. Tên:2. Địa chỉ: 3. Điện thoại:4. Website:5. E-mail:D. Hàng hóa đề nghị xác định trước xuất xứ:1. Mô tả hàng hóa:2. Mã số HS: 3. Trị giá FOB:357 4. Hành trình dự định của lô hàng từ nước sản xuất, nước xuất khẩu đến ViệtNam (cảng nước SX:…..; cảng nước XK:…….;cảng nước trung gian:………….; Việt Nam): E. Tài liệu kèm theo: 1. Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá gồm các thông tinnhư (tên hàng, mã số H.S, xuất xứ, giá CIF). 2. Hoá đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá.3. Bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất ra hàng hoá.4. Catalogue Có  Không  5. Hình ảnh Có  Không 6. Mẫu hàng Có  Không 7. Chứng thư giám định Có  Không 8. Giấy chứng nhận gia công lắp ráp Có  Không 9. giấy chứng nhận phân tích thành phần Có  Không 10. Tài liệu khác: ….(tên Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước xuất xứ) cam đoan: chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung đơn, các chứng từ vàmẫu hàng kèm theo./. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 358