Mặt hàng phụ tùng linh kiện ô tô có được phép chuyển cửa khẩu thông quan Lưu

20 3 08/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty có 1 lô hàng là phụ tùng ô tô tạm nhập vào kho ngoại quan của Đồng Nai và muốn chuyển lô hàng này ra kho ngoại quan ở Hải Phòng và nhập khẩu vào nội địa tại Hải Phòng, như vậy có được phép không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18503:Công ty có 1 lô hàng là phụ tùng ô tô tạm nhập vào kho ngoại quan của Đồng Nai vàmuốn chuyển lô hàng này ra kho ngoại quan ở Hải Phòng và nhập khẩu vào nội địa tạiHải Phòng, như vậy có được phép không? nếu được thì mong cơ quan hướng dẫn chitiết để thực hiện.Ngày gửi: 09/03/2017 - Trả lời: 15/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV dịch vụ và kỹ thuật PACĐịa chỉ: Số 2 Đỗ Ngọc Du, Phường Đông Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội- Email :lehongviet@pacvietnam.orgVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính quy định:“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan...5. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến khongoại quan khác:a) Hàng hóa đưa ra kho ngoại quan (cũ) được làm thủ tục hải quan theo quy định tạikhoản 4 Điều này;b) Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan (mới) được làm thủ tục hải quan theo quy địnhtại khoản 1 Điều này;c) Thời hạn hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan được tính từ ngày hàng hóa đưavào kho ngoại quan (cũ”).Tại các quy định của Khoản 1 hoặc Khoản 4 Điều 91 nêu trên đều có quy định tráchnhiệm cụ thể của người khai hải quan và Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoạiquan. Theo đó, hàng hóa đưa ra kho ngoại quan cũ thực hiện theo Khoản 4, khôngphải mở tờ khai vận chuyển. Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan mới thực hiện theoKhoản 1, phải mở tờ khai vận chuyển.Riêng về việc nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa tại Hải Phòng, công ty chú ýquy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính:“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địahoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan:c) Các loại hàng hóa sau đây không được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan:c.1) Hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu;1 c.2) Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩutheo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máymóc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và hàng hóa được sản xuất, giacông tại Việt Nam”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2