Mã nguyên phụ liệu khi ký hợp đồng và khai báo hải quan Lưu

95 2 17/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty bên em đang làm thủ tục đăng ký hàng sản xuất xuất khẩu có vấn đề Tên đăng ký NL, vật tư theo mẫu 06, trước khi nhập hàng theo hình thức sản xuất xuất khẩu phải chính xác như tên trên đơn hàng mình gửi cho nhà cung cấp đúng không? Hay khi mình gửi đơn hàng cho nhà cung cấp nhưng khi nhập hàng về mình dùng một tên nhất định nào đó để đăng ký tên NL, vật tư và cam kết 2 mã đó là một. Và mã đăng ký NL, VT đó dùng làm mã khai báo định mức. Ví dụ tên trên P/O là A1, nhưng invoice chỉ để là A và doanh nghiệp cam kết A1 chính là A.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18582:Công ty bên em đang làm thủ tục đăng ký hàng sản xuất xuất khẩu có vấn đề Tênđăng ký NL, vật tư theo mẫu 06, trước khi nhập hàng theo hình thức sản xuất xuấtkhẩu phải chính xác như tên trên đơn hàng mình gửi cho nhà cung cấp đúng không?Hay khi mình gửi đơn hàng cho nhà cung cấp nhưng khi nhập hàng về mình dùng mộttên nhất định nào đó để đăng ký tên NL, vật tư và cam kết 2 mã đó là một. Và mãđăng ký NL, VT đó dùng làm mã khai báo định mức. Ví dụ tên trên P/O là A1, nhưnginvoice chỉ để là A và doanh nghiệp cam kết A1 chính là A. Ngày gửi: 18/03/2017 - Trả lời: 30/03/2017Tên doanh nghiệp: công ty Ace vietnamĐịa chỉ: Khu CN Đồng Văn II - Duy Tiên - Hà Nam- Email : Huyenchivy@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:“Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng đểsản xuất một đơn vị sản phẩm;b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sảnphẩm;....3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụngvà tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu cóthay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liênquan đến việc thay đổi định mức.4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chínhxác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vàođúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lýtheo quy định của pháp luật. ...”.Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 củaTổng cục Hải quan:“2. Về số liệu thể hiện trên mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tưsố 38/2015/TT-BTC:Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theoqui định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, điểm 7 công văn sô 18195/BTC-1 TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính; điểm 1.b công văn số 1171/TCHQ-GSQLngày 17/2/2016 của Tổng cục Hải quan”.Việc khai báo mã nguyên liệu, vật tư sẽ ảnh hưởng đến khai báo định mức cũng nhưthực hiện báo cáo quyết toán sau này. Theo hướng dẫn nêu trên, số liệu báo cáo quyếttoán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu được lấy số liệutheo số liệu kế toán của doanh nghiệp.Trong trường hợp doanh nghiệp khai báo mã nguyên liệu, vật tư cho các mặt hàngthực tế nhập khẩu tương tự hay phù hợp với việc theo dõi số liệu kế toán, số liệu nhậpkho xuất kho thì doanh nghiệp được phép lựa chọn và thực hiện nhưng phải chịu tráchnhiệm về tính chính xác khai báo tên nguyên liệu, vật tư trong định mức cũng như sửdụng định mức đúng mục đích SXXK.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2