Mã loại hình nhập khẩu phụ kiện của máy móc, dùng để thay thế cho các bộ phận của máy móc là TSCĐ Lưu

440 2 22/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại công ty chúng tôi có nhật một số phụ kiện của máy móc, dùng để thay thế cho các bộ phận của máy móc là TSCĐ, các linh kiện trên có giá trị trên 30,000,000 VNĐ. Vậy với các loại linh kiện của tài sản cố định nói trên công ty chúng tôi có thể mở loại hình nhập khẩu E13 hay A12?

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Công ty TNHH IKO THOMPSON Việt NamCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Nhập khẩu Tiêu đề: Mã loại hình nhập khẩu Câu hỏi: Kính chào anh/chị. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, 100% vốn Nhật bản trụ sở tại KCN Nomura Hải Phòng. Công ty chúng tôi có một chút thắc mắc về mã loại hình nhập khẩu kính mong nhận được sự tư vấn của anh/chị. Hiện tại công ty chúng tôi có nhật một số phụ kiện của máy móc, dùng để thay thế cho các bộ phận của máy móc là TSCĐ, các linh kiện trên có giá trị trên 30,000,000 VNĐ. Vậy với các loại linh kiện của tài sản cố định nói trên công ty chúng tôi có thể mở loại hình nhập khẩu E13 hay A12? Rất mong nhận được sự tư vấn của anh/chị. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn.Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan như sau: Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (Hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (Trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hoá từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ. 2 Loại hình E13 - Nhập tạo tài sản cố định của DNCX: Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu tạo tài sản cố định của DNCX (bao gồm cả nhập từ nước ngoài, từ nội địa hoặc từ DNCX khác). Như vậy, trường hợp công ty nhập hàng hoá về để lắp ráp vào máy sản xuất và ghi nhận hàng hoá này là TSCĐ thì sử dụng loại hình E13. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.