Mã HS vỉ nhôm đựng thuốc tây Lưu

76 0 22/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu vỉ thuốc (bằng nhôm) - không có chứ thuốc. Công ty chúng tôi đang chưa biết áp mã hs nào phù hợp cho mặt hàng này và thủ tục nhập khẩu mặt hàng nay như thế nào. Kính mong Quý Anh / Chị tư vấn cho chúng tôi.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: CONG TY TNHH TIEP VAN QUOC TE GOLDWELL Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế Tiêu đề: Mã HS vỉ nhôm đựng thuốc tây Câu hỏi: Hiện tại công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu vỉ thuốc (bằng nhôm) - không có chứ thuốc. Công ty chúng tôi đang chưa biết áp mã hs nào phù hợp cho mặt hàng này và thủ tục nhập khẩu mặt hàng nay như thế nào. Kính mong Quý Anh / Chị tư vấn cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn! Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Về mã HS: Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Căn cứ: - Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”; - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bạn đọc có thể tham khảo mặt hàng vỉ nhôm tại nhóm 76.16 “Các sản phẩm khác bằng nhôm” Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chú giải chi tiết dẫn trên để xác định mã HS chi tiết và thuế suất thuế nhập khẩu phù hợp với thực tế. Để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với 2 hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Về thủ tục: Thực hiện theo quy định Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Trong đó, hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16. Ngoài ra, khi nhập khẩu vật liệu chứa đựng thuốc thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Do đó, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế để có văn bản trả lời cụ thể về điều kiện bổ sung (nếu có) khi nhập khẩu mặt hàng này. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. Trân trọng!