Mã HS thực phẩm chức năng: Whey protein isolate, BCAA, Creatine Lưu

1020 5 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại tôi sắp mua order một số hàng dạng bột (thực phẩm chức năng) từ website Anh với tên gọi và thành phần như sau: 1) Impact whey isolate: Whey Protein Isolate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose). 2) BCAA (brain chain amino axit): L Leucine (38%), L Isoleucine (19%), L Valine (19%), Natural Flavouring, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame-K), Colour (E129). 3) Creatine: Creatine Monohydrate (100%).

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Bùi Đức Thắng  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuế, Nhập khẩuTiêuđề:whey protein isolate, BCAA, CreatineCâu hỏi:Hiện tại tôi sắp mua order một số hàng dạng bột (thực phẩm chức năng) từ website Anh với tên gọi và thành phần như sau:1) Impact whey isolate: Whey Protein Isolate (Milk) (96%), Emulsifier (Soy Lecithin), Flavouring, Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose).2) BCAA (brain chain amino axit): L Leucine (38%), L Isoleucine (19%), L Valine (19%), Natural Flavouring, Sweeteners (Sucralose, Acesulfame-K), Colour (E129).3) Creatine: Creatine Monohydrate (100%).Hàng sẽ được giao tại nhà của tôi. Tôi cần biết mã số hàng hóa của các sản phẩm trên, các loại thuế và cách tính sô tiền thuế tôi phải nộp.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi Ông (Bà), Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:1.Về mã số HS: Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo, tài liệu kĩ thuật,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu.Đề nghị Ông (Bà)căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình xuất khẩu, nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.Ngoài ra để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, Ông (Bà) cóthể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 1 2. Các loại thuế và cách tính thuế:Ông (Bà) tham khảo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Thôngtư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.* Cách tính thuế nhập khẩu:Số tiền thuế nhập khẩu phải nộp = Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan x Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa x Thuế suất của từng mặt hàng* Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt:Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Giá tính thuế + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế TTĐB* Cách tính thuế GTGT:Thuế giá trị gia tăng = (Giá tính thuế + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)) x Thuế suất thuế GTGTBộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2