Mã HS đối với sản phẩm nguyên liệu collagen chiết xuất từ cá đã qua thủy phân Lưu

1381 11 22/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công tôi chúng tôi có chuẩn bị nhập khẩu nguyên liệu là bột collagen đã qua thủy phân chiết xuất từ cá và tỷ lệ collagen là 90%, tên sản phẩm: Collagen Peptide- Nhà xuất khẩu từ Thái Lan có cho chúng tôi thông tin mã HS tại nước xuất khẩu là: 3504.00. Xin quý cơ quan cho chúng tôi hỏi khi làm hồ sơ nhập khẩu cho sản phẩm chúng tôi cũng áp dụng mã này để làm thủ tục thông quan cho hàng hóa thì có đúng không ạ?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Công ty TNHH TM và XNK PSC Việt NamCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu Tiêu đề: Mã HS đối với sản phẩm nguyên liệu collagen chiết xuất từ cá đã qua thủy phân Câu hỏi: Kính gửi Cơ Quan Hải Quan chuyên trách, Công tôi chúng tôi có chuẩn bị nhập khẩu nguyên liệu là bột collagen đã qua thủy phân chiết xuất từ cá và tỷ lệ collagen là 90%, tên sản phẩm: Collagen Peptide- Nhà xuất khẩu từ Thái Lan có cho chúng tôi thông tin mã HS tại nước xuất khẩu là: 3504.00. Xin quý cơ quan cho chúng tôi hỏi khi làm hồ sơ nhập khẩu cho sản phẩm chúng tôi cũng áp dụng mã này để làm thủ tục thông quan cho hàng hóa thì có đúng không ạ? Xin trân trọng cảm ơnNội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo: Việc xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Căn cứ: - Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”; - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Do không đủ thông tin nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn đọc. tuy nhiên đối với mặt hàng bột collagen từ cá bạn đọc tham khảo tại các nhóm sau của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: Mã HS 3504.00.00 dùng để phân loại đối với các mặt hàng là "Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa". Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 2 chú giải chi tiết dẫn trên để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế. Ngoài ra, để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./. Trân trọng!