Mã HS của hóa chất VORACOR™ CD 1107 Polyol Lưu

156 0 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
cho em hỏi mã HS của hóa chất VORACOR™ CD 1107 Polyol.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Võ Quốc Dũng  ỏ ư ợLĩnh vực: Nhập khẩuTiêu đề: Mã HS cuẩ hóa chấtCâu hỏi: Chào anh/chịcho em hỏi mã HS của hóa chất VORACOR™ CD 1107 Polyol.cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo:- Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân lợi hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.- Ngoài ra để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, Ông (Bà) có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!1