Mã HS code điều hòa âm trần Lưu

468 5 20/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty nhập giàn lạnh điều hòa dấu trần nối ống (Duct type) của hệ thống VRF, công suất 2,2kW thì áp vào mã 84151010 hay mã 8415839?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18762:Công ty nhập giàn lạnh điều hòa dấu trần nối ống (Duct type) của hệ thống VRF, côngsuất 2,2kW thì áp vào mã 84151010 hay mã 8415839? Vì theo chú giải mã HS, phânnhóm 84151010 loại trừ hệ thống VRF có đường ống dẫn khí lạnh và loại dấu trần nốiống gió (Duct type) không gắn tường hay trần. Nếu nhập cả hệ thống thì áp mã nào ạ? Ngày gửi: 21/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: BK electricĐịa chỉ: - Email : gacon244@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của côngty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹthuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm trathực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quanxác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó. - Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóanhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên. - Căn cứ chú hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá, phân nhóm 8415.10thì: Phân nhóm này bao gồm máy điều hoà không khí loại lắp vào cửa sổ hoặc lắpvào tường, hoạt động độc lập hoặc có hệ thống chia luồng. Các điều hòa không khí loại hoạt động độc lập ở dạng các bộ phận đơn baogồm các tất cả các bộ phận theo yêu cầu và hoạt động độc lập. Các điều hòa không khí loại có hệ thống chia luồng không có ống dẫn khí và sửdụng một thiết bị bốc hơi riêng cho mỗi khu vực có điều hòa không khí (Ví dụ: mộtphòng). Tuy nhiên, phân nhóm này loại trừ hệ thống điều hòa không khí tổng (trungtâm) có ống dẫn khí được sử dụng để chuyển khí lạnh từ thiết bị bốc hơi đến các khuvực được làm mát. Trường hợp Công ty giàn lạnh điều hòa dấu trần của Công ty nêu là hệ thốngđiều hòa không khí tổng (trung tâm) có ống dẫn khí được sử dụng để chuyển khí lạnhtừ thiết bị bốc hơi đến các khu vực được làm mát thì không áp vào mã HS thuộc phânnhóm 8415 nêu trên do có loại trừ theo chú giải phân nhóm 8415. Do đó, Công ty căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam banhành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính; 06(sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế1 kèm Nghị định 122/2016/NĐ-CP đối chiếu với thực tế hàng hoá nhập khẩu để phânloại. Công ty có thể tham khảo một số phân nhóm sau, đối chiếu với thực tế hàng hoánhập khẩu để phân loại mã HS: + Phân nhóm 8415.81: “- Loại khác; - - Kèm theo một bộ phận làm lạnhvà một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều)” + Phân nhóm 8415.82: “- Loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh”. + Phân nhóm 841583: “- - Không gắn kèm bộ phận làm lạnh”. Trường hợp Công ty nhập cả hệ thống gồm tổ hợp máy điều hoàn không khí, đềnghị tham khảo thêm quy định tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính để phân loại hànghoá. - Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty cóthể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiếnđăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2