Mã HS code cho pallet gỗ Lưu

2146 10 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại chúng tôi đang muốn xuất pallet gỗ cao su Quy cách tổng thể như sau:0.8*1.2m năng khoảng 25 kg - Nếu đóng thành phẩm thì áp mã và mức thuế suất là bao nhiêu %?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH TM va DV Viet Truong Hai  ỏ ư ợLĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩuTiêu đề: Mã HS code cho pallet euroCâu hỏi: Kính gởi Quý Hải Quan,Hiện tại chúng tôi đang muốn xuất pallet gỗ cao su Quy cách tổng thể như sau:0.8*1.2m năng khoảng 25 kg- Nếu đóng thành phẩm thì áp mã và mức thuế suất là bao nhiêu %?công ty chúng tôi chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:- Về mã HS:Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo, độ dày thực tế của hàng hóa xuất khẩu.Đối với mặt hàng bạn hỏi, theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính, bạn có thể tham khảo các mã hàng trong nhóm hàng sau:- 44.07: Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhámhoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm.- 44.08: Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6mm.Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa xuất khẩu và ápdụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.1 Đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.- Về thuế xuất khẩu:Sau khi xác định được mã HS của hàng hóa, bạn đọc tham khảo mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mã số HS của hàng hóa (đã xác định) tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ .Bạn có thể tra cứu mức thuế suất tại mục “Tra cứu CSDL Danh mục - Biểu thuế - Phân loại – HS” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan.Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2