Mã HS Code 8705.90.90 Lưu

942 2 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mã HS Code mặt hàng bên em định nhập là 8705.90.90 (Ô tô chuyên dùng rải nhũ tương và Bitum) có năm sản xuất là 2002 và tay lái nằm bên trái. Vậy thì bên em được phép nhập khẩu mặt hàng này không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Phan Thái Huấn  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Xuất khẩuTiêuđề:Mã HS Code 8705.90.90Câu hỏi:Gửi ban biên tập,Em có tham khảo điểm a, Khoản 6, Phần II, PHỤ LỤC IDANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ)"" HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU """" a) Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay; xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân golf, công viên. ""vàPhụ lục IThông tư số 13/2015/TT-BGTVT"" Danh mục các loại phương tiện chuyên dùng (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam) có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép nhập khẩu(theo quy định tại Điểm a Mục 6 Phần II Phụ lục I của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP) ""Mã HS Code mặt hàng bên em định nhập là 8705.90.90 (Ô tô chuyên dùng rải nhũ tương và Bitum) có năm sản xuất là 2002 và tay lái nằm bên trái. Vậy thì bênem được phép nhập khẩu mặt hàng này không?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTThông tin liên quan:187/2013/NĐ-CP13/2015/TT-BGTVT1 Nội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sauđể bạn đọc tham khảo: Tại Điểm a, Mục 6, Phần II, Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩuban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định:“HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU a) Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyểnđổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùngcó tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông gồm: xecần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinhhoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay; xe nâng hàng trong kho,cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân golf, công viên”.Tại Điểm a, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 13/2015/TT-BGTVT quy định:“2. Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu bao gồm:a) Các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đãđược chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam) trừ các loại phương tiệnquy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này”Theo quy định trên thì các loại xe ô tô thi công mặt đường (ví dụ: xe ô tô chuyên dùngrải nhựa đường, rải nhũ tương và Bitum nhũ tương, xe ô tô chuyên dùng rải chất kếtdính, xe ô tô sơn, kẻ vạch đường) được phân loại mã HS 8705.90.90 thuộc Phụ lục IDanh mục các loại phương tiện chuyên dùng (kể cả dạng tháo rời và dạng đã đượcchuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam) có tay lái bên phải hoạt độngtrong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép nhập khẩu theo quy địnhtại Điểm a, Mục 6, Phần II, Phụ lục I của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Ban hànhkèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải.Tuy nhiên, Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT cũng quy định danh mục hàng hóa thuộcPhụ lục I phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng chuyên ngành khi nhập khẩu. Do đókhi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan phải có chứng từ về việc kiểm tra chất lượngtrong hồ sơ hải quan.2 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3