Mã HS chỉ may Lưu

2314 0 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Bên công ty em có nhập mặt hàng chỉ may như sau: Chỉ may làm từ sợi filament tổng hợp 233DTEX/72Fx2, 7.2 g/d, 1kg/cone. Mã HS 54011090. Để giảm chi phí bên em yêu cầu khách đóng gói thành 1.3 kg/cone. Theo chú giải cho nhóm 5401 thì chỉ khâu được hiểu: - Có trọng lượng không quá 1000g - Đã hoàn tất để sử dụng làm chỉ khâu - có xoắn Z cuối cùng. Vậy khi mặt hàng chỉ may đóng gói thành 1.3 kg sẽ được áp mã HS nào? Có được tính là chỉ may nữa hay không?

Từ khóa : mã HS chỉ may

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Doanh nghiệp tư nhân Dũng Đông  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Mã HS chỉ mayCâu hỏi:Chào Anh / Chị tổ tư vấnBên công ty em có nhập mặt hàng chỉ may như sau:Chỉ may làm từ sợi filament tổng hợp 233DTEX/72Fx2, 7.2 g/d, 1kg/cone. Mã HS 54011090.Để giảm chi phí bên em yêu cầu khách đóng gói thành 1.3 kg/cone.Theo chú giải cho nhóm 5401 thì chỉ khâu được hiểu:- Có trọng lượng không quá 1000g- Đã hoàn tất để sử dụng làm chỉ khâu- có xoắn Z cuối cùng.Vậy khi mặ hàng chỉ may đóng gói thành 1.3 kg sẽ được áp mã HS nào? Có đượctính là chỉ may nữa hay không?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:Trường hợp hàng hóa công ty bạn được đóng thành 1300 g/cuộn thì không đáp ứng hướng dẫn trong chú giải phần XI, cụ thể:"5. Theo mục đích của các nhóm 52.04, 54.01 và 55.08, khái niệm "chỉ khâu" có nghĩalà loại sợi xe hoặc sợi cáp:(a) Cuộn trên lõi (ví dụ, guồng gờ, ống tuýp) trọng lượng không quá 1.000 g (kể cả lõi);(b) Đã hoàn tất để sử dụng làm chỉ khâu; và(c) Có xoắn "Z" cuối cùng."Theo Chú giải chi tiết HS nhóm 54.01 ban hành kèm theo công văn 11369/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2015 của Tổng cục Hải quan thì:"...nhóm này cũng không báo gồm các loại sợi đơn và sợi monofilament, ngay cả khi được sử dụng như là chỉ khâu". Đề nghị bạn đọc tham khảo các nhóm từ 54.02 đến 54.06 tùy từng trường hợp)1 Để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan,bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2