Mã HS bộ điều khiển (controller) 8537 hay 8471 Lưu

20734 48 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hải quan cứ thấy chữ controller là bắt tôi áp vào mã 85371019, tuy nhiên bộ điều khiển của tôi là dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động (ví dụ như máy xử lý phim trường ảo, hay thiết bị điều khiển đèn tally chỉ sử dụng cho máy xử lý phim trường ảo) và tôi áp mã 84718010 thì nói là không đúng và bắt tôi chuyển qua 8537 phải chịu thuế 15%.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Thoa 29-11  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:bộ điều khiển 8537 và 8471Câu hỏi:Kính gửi Tổng cục Hải Quan,Khi tôi làm thủ tục hải quan có 1 vấn đề tôi thắc mắc về mã điều khiển.Hải quan cứ thấy chữ controller là bắt tôi áp vào mã 85371019, tuy nhiên bộ điềukhiển của tôi là dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động (ví dụ như máy xử lý phim trường ảo, hay thiết bị điều khiển đèn tally chỉ sử dụng cho máy xử lý phim trường ảo) và tôi áp mã 84718010 thì nói là không đúng và bắt tôi chuyển qua 8537 phải chịu thuế 15%.Kính mong quý hải quan cho tôi biết mã nào mới là chính xác cho mặt hàng của cty tôi.Chân thành cám ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Căn cứ:- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Do không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời mã HS cụ thể. Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo1 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chú giải chi tiết dẫn trên để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.Ngoài ra, để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Bộ phận tư vấn thông báo để bạn đọc biết./2