Mã HS bao PP dệt từ hạt nhựa Lưu

2149 14 02/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Từ trước, chúng tôi dùng mã HS Code: 63053320 cho hàng xuất khẩu là bao bì PP dệt, dùng để đóng gói hàng hóa. Hiện nay, khách hàng của chúng tôi ở thị trường Châu Âu yêu cầu chúng tôi sử dụng mã HS code: 39232990 cho sản phẩm

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18634:Công ty sản xuất bao bì PP dệt, từ mã hạt nhựa Polypropylene - HS code: 39021090.Từ trước, chúng tôi dùng mã HS Code: 63053320 cho hàng xuất khẩu là bao bì PP dệt,dùng để đóng gói hàng hóa.Hiện nay, khách hàng của chúng tôi ở thị trường Châu Âu yêu cầu chúng tôi sử dụng mã HS code: 39232990 cho sản phẩm trên khi xuất qua nước họ vì hệ thống tất cả các nhà cung cấp của họ đều sử dụng mã HS code này.1. Chúng tôi có được sử dụng mã HS code 39232990 cho sản phẩm bao PP dệt, dùng để đóng gói hàng hóa không?2. Nếu được áp mã 39232990, thì chúng tôi có được sử dụng song song với mã HS 63053320 không?Ngày gửi: 03/04/2017 - Trả lời: 07/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔNGĐịa chỉ: CụmCông nghiệp Tam Phước 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1. Về mã HS:Tham khảo Chú giải chương 63 HS 2007: ” ...1. Phân nhóm chương I chỉ áp dụng chocác sản phẩm may sẵn làm bằng mọi loại vải dệt đã hoàn thiện được làm từ bất cứ loại vải nào ...” Tham khảo Chú giải phân nhóm 6305.32: ”...Túi loại lớn .......được làm bằng vải dệt polyetylen hoặc propylen...” Do đó, công ty căn cứ thực tế hàng hoá về quy trình, công nghệ sản xuất có phảilà sản phẩm dệt, may sẵn từ các chất liệu để áp mã HS vào chương, phân nhóm cho phù hợp. 2. Về phân loại và áp mã HS: -Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 4. Nguyên tắc phân loại hàng hóa1. Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”-Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành tạiThông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 thì khi khai báo mã HS hàng hóa sử dụng 8 chữ số.- Căn cứ Khoản 1, 2, Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014:“Điều 26. Phân loại hàng hóa1 1. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đểxác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm mã số, tên gọi, mô tả hàng hóa, đơn vị tính và các nội dung giải thích kèm theo”...- Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2