Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ Lưu

1872 5 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
DN chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua hàng của 1 DN Chế xuất trong Tân Thuận. Chúng tôi mở TKNK tại chỗ tại chi cục HQ Bắc Thăng Long. Vậy mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến trên TKNK chúng tôi khai thế nào: Lấy mã tạm chi cục HQ Bắc Thăng Long, mã tạm chi cục HQ quản lý DNCX hay mã của DN chế xuất hoặc một trong ba mã trên đều đúng. Rất mong nhận được câu trả lời cụ thể của Ban tư vấn.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Lại Thị Thảo  ỏ ư ợLĩnhvực:KhácTiêuđề:MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO CHỜ THÔNG QUAN DỰ KIẾN TRÊN TK NK TẠI CHỖCâu hỏi:Kính gửi Ban tư vấn hỗ trợ câu hỏi như sau mong được giải đáp:DN chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua hàng của 1 DN Chếxuất trong Tân Thuận. Chúng tôi mở TKNK tại chỗ tại chi cục HQ Bắc Thăng Long. Vậy mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến trên TKNK chúng tôi khai thế nào: Lấy mã tạm chi cục HQ Bắc Thăng Long, mã tạm chi cục HQ quản lý DNCX hay mã của DN chế xuất hoặc một trong ba mã trên đều đúng. Rất mong nhận được câu trả lời cụ thể của Ban tư vấn.Chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Cách khai báo mã địa điểm lưu kho và địa điểm đích kho vận chuyển bảo thuế cho tờ khai nhập khẩu tại chỗTheo hướng dẫn tại điểm 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 21/03/2015 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp thực hiện như sau:- Đối với tờ khai nhập khẩu:+ Chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa khi khai báo nhập khẩu (Tham khảo bảng mã “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan: www.customs.gov.vn).+ Chỉ tiêu địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế nhập địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế (áp dụng khi khai báo vận chuyển kết hợp) (Tham khảo bảng mã “Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan: www.customs.gov.vn).Như vậy, khi doanh nghiệp khai báo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ trường hợp Côngty nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã hóa tại các bảng mã nêu trên thì doanh nghiệp sử dụng mã của Công ty để khai báo; trường hợp Công ty chưa được mã hóa 1 thì sử dụng mã dùng chung của Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.Trường hợp cần biết chi tiết hơn, thì doanh nghiệp có thể liên hệ với Chi cục Hải quanđịa phương nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để doanh nghiệp biết./.Trân trọng!2