Lựa chọn loại hình tờ khai nào cho Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu và bán trong nước Lưu

29 2 04/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty 100% vốn nước ngoài nằm trong khu công nghiệp có nhập khẩu dầu nguyên liệu để sản xuất dầu cách điện thành phẩm một phần xuất khẩu và một phần tiêu thụ trong nước thì chọn loại hình tờ khai nhập kinh doanh hay nhập sản xuất xuất khẩu.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18657:Công ty 100% vốn nước ngoài nằm trong khu công nghiệp có nhập khẩu dầu nguyênliệu để sản xuất dầu cách điện thành phẩm một phần xuất khẩu và một phần tiêu thụtrong nước thì chọn loại hình tờ khai nhập kinh doanh hay nhập sản xuất xuất khẩu.Ngày gửi: 05/04/2017 - Trả lời: 12/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty Dongnam PetrovinaĐịa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng - Email:phamthugiang1810@yahoo.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản khoản 2 điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 củaChính phủ quy định:“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc,thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sảnxuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định củapháp luật về hải quan;b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đãxuất khẩu.Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuấtsản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụngnguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy địnhcủa pháp luật về hải quan.Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sảnphẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan”.Theo quy định trên, trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hoáxuất khẩu và đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghịđịnh 134/2016/NĐ-CP thì công ty thực hiện nhập khẩu nguyên liệu theo loại hìnhSXXK.Trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nướchoặc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhưng không đủ điều kiệnmiễn thuế theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì nhậpkhẩu theo loại hình kinh doanh.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2