Loại hình xuất khẩu hàng mẫu theo chỉ định của bên thuê gia công không thanh toán Lưu

645 2 12/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại theo yêu cầu của bên thuê gia công, số lượng NVL nhập về ngoài việc gia công sản phẩm, chúng tôi còn thực hiện gia công một số lượng hàng mẫu và xuất cho khách hàng nước ngoài theo chỉ định của bên thuê gia công.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18850:Chúng tôi hiện đang thực hiện hợp đồng gia công với công ty mẹ ở nước ngoài.Nguyên vật liệu được chúng tôi nhập về theo loại hình E21 và sản phẩm xuất trả theoloại hình E52 tương ứng. Hiện tại theo yêu cầu của bên thuê gia công, số lượng NVLnhập về ngoài việc gia công sản phẩm, chúng tôi còn thực hiện gia công một số lượnghàng mẫu và xuất cho khách hàng nước ngoài theo chỉ định của bên thuê gia công.Với số lượng hàng mẫu này thì phía khách hàng sẽ không thanh toán tiền hàng chobên thuê gia công và bên thuê gia công cũng không thanh toán phí gia công cho lượnghàng mẫu này cho chúng tôi.- Chúng tôi phải mở TK xuất số hàng mẫu này theo loại hình E52 hay H21?- Nếu loại hình E52 là đúng thì phương án xử lý đối với một số tờ khai xuất theo H21đã thông quan là gì để chúng tôi có thể quyết toán được số NVL cho lượng sản phẩmmẫu đã xuất theo H21 này?Ngày gửi: 13/05/2017 - Trả lời: 18/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty YJ VinaĐịa chỉ: KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên - Email : jenny.luu@pglox.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 178 và điều 183 Luật Thương mại 2005 quy định:“Điều 178. Gia công trong thương mạiGia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sửdụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiệnmột hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt giacông để hưởng thù lao.…Điều 183. Thù lao gia công1. Bên nhận gia công có thể nhận thù lao gia công bằng tiền hoặc bằng sản phẩm giacông, máy móc, thiết bị dùng để gia công.2. Trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, nếu bên nhận giacông nhận thù lao gia công bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để giacông thì phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu đối với sản phẩm, máy móc, thiết bịđó. ”Căn cứ điều 29 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:“Điều 29. Hợp đồng gia côngHợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trịpháp lý tương đương theo quy định của Luật Thương mại và phải tối thiểu bao gồmcác điều khoản sau:1 1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.3. Giá gia công.4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu,phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyênliệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong giacông.6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phụcvụ gia công (nếu có).7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bịthuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.8. Địa điểm và thời gian giao hàng.9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng”.Do công ty không cung cấp các thông tin về sản xuất hàng mẫu cũng như việc sử dụngnguyên phụ liệu gia công như thế nào nên tổ tư vấn không trả lời chính xác câu hỏitrên.Trường hợp công ty không nhận thù lao hay có sử dụng nguyên phụ liệu thuộc hợpđồng gia công cho việc sản xuất sản phẩm mẫu thì không thuộc phạm vi điều chỉnhcủa HĐGC. Theo đó, công ty không thể xuất khẩu theo loại hình E52 mà chỉ mở theoloại hình H21. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2