Loại hình nhập tạo TSCĐ của DNCX Lưu

1381 2 18/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty là DNCX sẽ nhập một số công cụ dụng cụ với tổng giá trị dưới 30tr đồng. Tuy nhiên do công cụ dụng cụ này nhập về để lắp ráp vào máy sản xuất (máy này là TSCĐ), nên kế toán ghi nhận lô hàng nhập này là giá trị của TSCĐ. Vậy trong trường hợp này khi khai báo Hải quan công ty chúng tôi khai loại hình A12 hay E13 cho phù hợp với ghi nhận của kế toán?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18722:Công ty là DNCX sẽ nhập một số công cụ dụng cụ với tổng giá trị dưới 30tr đồng.Tuy nhiên do công cụ dụng cụ này nhập về để lắp ráp vào máy sản xuất (máy này làTSCĐ), nên kế toán ghi nhận lô hàng nhập này là giá trị của TSCĐ. Vậy trong trườnghợp này khi khai báo Hải quan công ty chúng tôi khai loại hình A12 hay E13 cho phùhợp với ghi nhận của kế toán?Ngày gửi: 19/04/2017 - Trả lời: 25/04/2017Tên doanh nghiệp: DNCXĐịa chỉ: Hà Nội - Email : Hang_ltt@terumo.co.jpVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổngcục Hải quan như sau:Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (Hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hảiquan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệpnhập khẩu hàng hoá để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinhdoanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (Trừ GC, SXXK, DNCX và doanhnghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làmthủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nộiđịa nhập kinh doanh hàng hoá từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tạichỗ.Loại hình E13 - Nhập tạo tài sản cố định của DNCX: Sử dụng trong trường hợp nhậpkhẩu tạo tài sản cố định của DNCX (bao gồm cả nhập từ nước ngoài, từ nội địa hoặctừ DNCX khác).Như vậy, trường hợp công ty nhập hàng hoá về để lắp ráp vào máy sản xuất và kế toáncông ty ghi nhận hàng hoá này là TSCĐ thì sử dụng loại hình E13.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1