Loại hình nhập khẩu A12 Lưu

1715 3 24/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại chúng tôi có nhập khẩu một số nguyên phụ liệu theo loại hình A12, do chúng tôi không xác định được mục đích ban đầu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, hay nhập khẩu để xuất kinh doanh.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18749:Chúng tôi là doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Hiện tại chúng tôicó nhập khẩu một số nguyên phụ liệu theo loại hình A12, do chúng tôi không xác địnhđược mục đích ban đầu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, hay nhập khẩu để xuất kinhdoanh. Theo khoản 2 điều 70 thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: 2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theoloại hình SXXK gồm:a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhSXXK;a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau: a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh; a.2.3)Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhnhập kinh doanh với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngàyđăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khaihàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khaihàng hóa nhập khẩu;a.4) Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu có thể do tổ chức, cá nhânnhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sảnphẩm cho tổ chức, cá nhân khác xuất khẩu.Ở ý a.3) chúng tôi hiểu, khi nhập loại hình A12 trong vòng 2 năm xuất thành phẩm thìtờ khai xuất khẩu sẽ mở theo loại hình E62. Vậy sau 2 năm, nếu lượng nguyên phụliệu ban đầu nhập theo loại hình A12 còn tồn, chúng tôi đưa vào sản phẩm xuất khẩuthì doanh nghiệp sẽ mở tờ khai xuất theo loại hình nào?Ngày gửi: 25/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MALIA TTAĐịa chỉ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC - Email : HOANTT1603@GMAIL.COMVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ hướng dẫn tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cụcHải quan quy định:Loại hình B11 - Xuất kinh doanh: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩuhàng hoá kinh doanh thương mại đơn thuần ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phithuế quan, DNCX theo hợp đồng mua bán và trường hợp thực hiện quyền kinh doanhxuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (bao gồm cả quyền kinh doanh củaDNCX).1 Như vậy, sản phẩm xuất khẩu của công ty sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loạihình A12 nhưng quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập thì xuất khẩu theo loạihình B11.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2