Lệ phí như thế nào khi mang vượt số ngoại tệ có qui định ra nước ngoài như có khai báo Lưu

7 0 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Theo qui định mới nhất thì từ 1/8/2016 không mang ngoại tệ vượt quá 5.000 USD hay 15 triệu đồng. Nhưng nếu tôi có nhu cầu mang hơn số tiền này sang nước ngoài (ví dụ 8.000 USD) có khai báo với hải quan thì có được chấp nhận và phải nộp lệ phí thế nào?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: công ty TNHH Hoà Phú Hưng  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Xuất cảnhTiêuđề:Lệ phí như thế nào khi mang vượt số ngoại tệ có qui định ra nước ngoài như có khai báoCâu hỏi:Tôi có một thắc mắc như sau:Theo qui định mới nhất thì từ 1/8/2016 không mang ngoại tệ vượt quá 5.000 USD hay 15 triệu đồng. Nhưng nếu tôi có nhu cầu mang hơn số tiền này sang nước ngoài (ví dụ 8.000 USD) có khai báo với hải quan thì có được chấp nhận vàphải nộp lệ phí thế nào?Rất mong sớm nhận được trả lời thắc mắc từ cơ quan Hải Quan.Trân Trọng     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về “Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phảikhai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh” có ghi:Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).Trong trường hợp số tiền bạn mang theo khi xuất cảnh vượt quá mức quy định như trên thì đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại Điều 3 Thông tư này và văn bản số 6692/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2011 của Tổng cục Hải quan để thực hiện."Điều 3. Giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo1 1. Cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này hoặc vượt số mang vào đã khai báo Hảiquan cửa khẩu khi nhập cảnh lần gần nhất, phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu:a) Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài (sau đây gọi là Giấy xác nhận) do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; hoặcb) Văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ranước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.2. Cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nhưng không vượt quá số lượng đã mang vào phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xácnhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt đã mang vào khi nhập cảnh lần gần nhất, không cần phải có Giấy xác nhận của tổ chức tín dụngđược phép.Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt đã mang vào khi nhập cảnh lần gần nhất chỉ có giá trị cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài khi xuất cảnh lần tiếp theo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ghi trên Tờ khai nhập cảnh - xuấtcảnh."Ngoài ra, theo quy định mới tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì: Phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với người xuất, nhập cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt định mức tương đương 5-30 triệu đồng.Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2