Làm thủ tục nhập khẩu máy thở Lưu

387 2 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Máy CPAP trong CFS ghi là: respiration therapy( thiết bị điều trị hô hấp hoặc nhiều nơi ghi là : máy thở không xâp lấn), Ventilator ( máy giúp thở). Mình đã gộp 2 mục này thành một mục " máy giúp thở" trong đơn xin phép nhập khẩu thì chuyên viên bộ y tế không chiu, mình có phải tách ra không. nếu tách ra thì chỉ xin nhap khẩu được chủng loại " Ventilator" thôi phải không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: le duy tung  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập khẩuTiêuđề:Làm thủ tục nhập khẩu máy thởCâu hỏi:Máy CPAP trong CFS ghi là: respiration therapy( thiết bị điều trị hô hấp hoặc nhiều nơi ghi là : máy thở không xâp lấn), Ventilator ( máy giúp thở). Mình đã gộp 2 mục này thành một mục " máy giúp thở" trong đơn xin phép nhập khẩu thì chuyên viên bộ y tế không chiu, mình có phải tách ra không. nếu tách ra thì chỉ xin nhap khẩu được chủng loại " Ventilator" thôi phải không?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Máy respiration therapy và Ventilator mà công ty bạn nhập khẩu là 2 loại máy khác nhau, được phân loại vào mã HS 9019.20.00,thuộc Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT nên khi nhập khẩu phải xin phép Bộ Y tế và khi khai báo phải tách ra làm 2 mục. * Căn cứ pháp lý: - Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;- Điều 6 Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế”quy định:“Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế1. Văn bản đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mớigiấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này.2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu cònhiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.3. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc ISO 9001 (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận ISO) của nhà sản xuất còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.4. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức, cá nhân thực hiện việcnhập khẩu trang thiết bị y tế theo Mẫu quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi tắt là giấy ủy quyền) còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.1 5. Tài liệu kỹ thuật mô tả chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu bằng tiếng Việt theo Mẫu quy định tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư này.6. Cataloge miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu.7. Tài liệu đánh giá lâm sàng và tài liệu hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất đối với trang thiết bị y tế thuộc mục 49 của Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này.8. Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế đến tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với trường hợp giấy phép nhập khẩu đã hết hạn mà không thực hiện việc gia hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều5 Thông tư này. Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông tư này.”Do không có hồ sơ cụ thể, nên đề nghị bạn đọc tham khảo quy định dẫn trên để thực hiện. Nếu còn vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế (cơ quan quản lý chuyên ngành) để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục cấp phép.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2